EHBO vereniging afdeling Meppel

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Competenties

De 18 competentie vaardigheden:

  1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
  2. Stoornissen in het bewustzijn
  3. Stoornissen van de ademhaling
  4. Stilstand van de bloedsomloop
  5. Ernstige uitwendige bloedingen
  6. Shock
  7. Uitwendige wonden
  8. Brandwonden
  9. Kneuzing en verstuiking
  10. Ontwrichting en botbreuken
  11. Oogletsel
  12. Vergiftiging
  13. Elektriciteitsongevallen
  14. Letsel door koude
  15. Letsel door warmte
  16. Vervoer over korte afstand
  17. Verband- en hulpmiddelen
  18. Het menselijk lichaam
examen_08_03.jpg
examen_05_03.jpg