EHBO vereniging afdeling Meppel

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Data herhalingscursus

 

Maandag Groep
08-10-2018
20:00
1e avond
29-10-2018
20:00
2e avond
12-11-2018
20:00
3e avond
26-11-2018
19:00
AED en Reanimatie

Aanvangstijden verschillen.

Er wordt gebruik gemaakt van het nieuwste Oranje Kruisboekje, de 27e druk.

Er wordt gekeken of er een extra inhaalavond wordt gegeven.

Let op!

Als je een les niet kunt, meld dit dan bij het bestuurslid van je groep. En zorg er zelf voor dat je de gemiste competenties inhaalt. Kijk op de deze website voor eventuele wijzigingen in lesdata of competenties!! Na twee jaar moet je competentiekaart vol zijn en worden ingeleverd! Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat het volgen van de herhalingslessen een verantwoordelijkheid is van het lid zelf. Het volgen van onvoldoende vervolglessen cq het niet kunnen voldoen aan de competentie-eisen heeft consequenties voor de verlenging van het diploma.

examen_05_06.jpg
examen_10_03.jpg